top of page
Copia de Ribes-34_edited.jpg

Petita i 
Mitjana 
Empresa

Creació d’empreses:

Escollim la forma jurídica més adient personalment.

Estudi de viabilitat i pla d’empresa:

Analitzem la viabilitat del negoci
i redactem el pla d’empresa. 

Estudi de finançament:

Estudiem les necessitats de finançament
i les condicions. 

Valoració econòmica d’empreses:

Procés de compravenda d’empreses
transparent i equitatiu. 

Due Diligence:

Analitzem els riscos i auditem la situació
legal amb transparència. 

Automatització de tasques administratives:

Ajudem a optimitzar les tasques diàries per a
ser més eficients.

Planificar per estalviar impostos:

Busquem l’opció més adequada per estalviar.

Formació d'equips administratius:

Professionalitzem els vostres equips en matèria
comptable i fiscal.

Declaració de renda:

Tramitem la declaració de renda. 

Confecció i presentació

de comptes anuals:

Confecció i presentació de comptes anuals
i presentació del Registre Mercantil.

Compliment d’obligacions

comptables i fiscals:

Confecció dels llibres de registre de factures emeses i rebudes, i presentació d’impostos.

Atenció de requeriments d’Hisenda:

Assistència davant de requeriment d’Hisenda.

Tramitació de certificats:

Obtenció de certificats per requisits
d’entitats financeres.

Disseny de sistemes de control intern: 

Protocol·litzem l’activitat diària per un creixement
adequat i preparat pels canvis.

Dictàmens pericials:  

Peritatges econòmics-financers
i econòmic-comptables.

Reestructuracions empresarials:

Readaptació d’estructures de costos,  
fusions, escissions.

Consolidacions comptables

de grups mercantils:

Aconseguir optimitzar la transparència. 

Auditoria de comptes:

Auditors durant tot el procés. 

bottom of page