top of page
Copia de Ribes-44_edited.jpg

Gran
Empresa

Valoració econòmica d’empreses:

Procés de compravenda d’empreses
transparent i equitatiu. 

Due Diligence:

Analitzem els riscos i auditem la situació
legal amb transparència. 

Dictàmens pericials:  

Peritatges econòmics-financers
i econòmic-comptables.

Disseny de sistemes de control intern:

Protocol·litzem l’activitat diària per un creixementadequat i preparat pels canvis.

Automatització de tasques administratives:

Ajudem a optimitzar les tasques diàries per aser més eficients.

Reestructuracions empresarials:

Readaptació d’estructures de costos, fusions, escissions.

Consolidacions comptables
de grups mercantils:

Aconseguir optimitzar la transparència. 

Auditoria de comptes: Auditors durant tot el procés.

Concurs de creditor:

Preparem la solució més viable per l’empresa. ​

 

Reestructuracions empresarials:

Readaptació d’estructures de costos,
fusions, escissions.​

Consolidacions comptables

de grups mercantils:

Aconseguir optimitzar la transparència. 

 

Auditoria de comptes:

Auditors durant tot el procés.

Formació d'equips administratius:

Professionalitzem els vostres equips en matèriacomptable i fiscal.

bottom of page