top of page
Copia de Ribes-2_edited.jpg

Autònoms

Estudi de viabilitat i pla d’empresa:

Analitzem la viabilitat del teu negoci i t’ajudem
de forma activa en la redacció del teu pla d’empresa. 

Estudi de finançament:

Estudiem les necessitats de finançament personal.

Valoració econòmica d’empreses: 

Realitzem la valoració econòmica d’empreses. 

Due Diligence:

Analitzem els riscos i auditem
la situació legal amb transparència. 

Planificar per estalviar impostos:

Busquem l’opció més adequada per estalviar.

Declaració de renda:

Tramitem la declaració de renda. 

Compliment d’obligacions
comptables i fiscals:

Confecció dels llibres de registre de factures emeses
i rebudes, i presentació d’impostos.

Atenció de requeriments d’Hisenda:

Assistència davant de requeriment d’Hisenda.

Tramitació de certificats:

Obtenció de certificats per requisits

d’entitats financeres.

Dictàmens pericials:  

Peritatges econòmics-financers
i econòmic-comptables.

bottom of page