top of page
Copia de Ribes-12_edited.jpg

Emprenedors

Creació d’empreses:

Escollim la forma jurídica més adient al projecte.

Estudi de viabilitat i pla d’empresa:

Analitzem la viabilitat del negoci i redactem
el pla d’empresa. 

Estudi de finançament:

Estudiem les necessitats de finançament
i les condicions. 

Valoració econòmica d’empreses:

Procés de compravenda d’empreses
transparent i equitatiu. 

Due diligence:

Identifiquem els riscos presents i de futur
en el procés de compravenda o fusió.

Planificar per estalviar impostos:

Busquem la millor opció.

Confecció i presentació
de comptes anuals:

Confecció i presentació de comptes anuals
i presentació del Registre Mercantil.

Compliment d’obligacions
comptables i fiscals:

Confecció dels llibres de registre de factures
emeses i rebudes, i presentació d’impostos.​

Atenció de requeriments d’Hisenda:

Assistència davant de requeriment d’Hisenda.

Tramitació de certificats:

Obtenció de certificats per requisits
d’entitats financeres.

Dictàmens pericials:  

Peritatges econòmics-financers
i econòmic-comptables.

Declaració de renda i patrimoni:

Tramitem la declaració de la renda i impost
sobre el patrimoni. 

bottom of page