top of page
Copia de Ribes-23.jpg

Petit
Comerç

Creació d’empreses:

Escollim la forma jurídica més adient personalment.

Estudi de viabilitat i pla d’empresa:

Analitzem la viabilitat del negoci
i redactem el pla d’empresa. 

Estudi de finançament:

Estudiem les necessitats de finançament
i les condicions. 

Valoració econòmica d’empreses:

Procés de compravenda d’empreses
transparent i equitatiu. 

Due Diligence:

Analitzem els riscos i auditem la situació legal amb transparència. 

Planificar per estalviar impostos:

Busquem l’opció més adequada per estalviar.

Declaració de renda:

Tramitem la declaració de renda. 

Confecció i presentació
de comptes anuals:

Confecció i presentació de comptes anuals
i presentació del Registre Mercantil.

Compliment d’obligacions
comptables i fiscals:

Confecció dels llibres de registre de factures emeses
i rebudes, i presentació d’impostos.

Atenció de requeriments d’Hisenda:

Assistència davant de requeriment d’Hisenda.

Tramitació de certificats:

Obtenció de certificats per requeriments
d’entitats financeres.

Dictàmens pericials:  

Peritatges econòmics-financers
i econòmic-comptables.

bottom of page