Enrera

Tenir moltes empreses no diversifica el risc d’inspecció


Des de la nostra experiència hem detectat que existeix un costum generalitzat entre els empresaris que, quan el negoci va creixent, tenen tendència a crear societats paral·leles tant per activitats diferenciades com complementaries.

En la majoria dels casos, aquests posicionaments estan motivats per la por a esdevindre una gran empresa que facturi més de 5,7 milions d’euros. Ja que existeix una creença infundada entre els empresaris, de vegades influenciats per assessoraments incorrectes, que aquest tipus d’empreses estan sotmeses a inspeccions fiscals molt més exhaustives. Aquesta desinformació genera una mala estratègia que si pot portar conseqüències molt negatives.

Fiquem un exemple. Una societat “A” es dedica al conreu de cereals, però també té una segona activitat immobiliària a la qual anomenarem “B”. En aquest cas tindria tot el sentit fer dues empreses. Però ara imaginem que l’empresa “A” és dediques al conreu del blat, de panís i la corresponent transformació a farina. Tindria sentit crear una societat per cadascuna d’aquestes activitats? Compensaria fer-ho només per por a inspeccions fiscals més exhaustives? Des del nostre punt de vista i experiència diem rotundament que no.

Aquest tipus de decisions no suposa un estalvi fiscal justificat i sobretot duplica les tasques administratives per cada nova societat. A causa de l’augment de feina el departament administratiu haurà de créixer, i si no ho fa, és possible que comenci a generar errades que després poden generar possibles sancions.

Newsletter Ribes & Associats

Si continuem amb aquest supòsit, on aquestes societats representen activitats complementaries d’una mateixa empresa, la relació entre aquestes societats segurament serà molt estreta i per tant, serà habitual que es facturin entre si productes i serveis de forma recurrent. Habitualment ens trobem que, pel fet de ser societat propietat del mateix empresari, és possible que es creïn saldos pendents que mai s’acabaran de liquidar (Tot queda a casa). Aquesta situació limitarà seriosament a l’empresari en el futur, i sobretot i, molt més important, genera una situació de total il·legalitat des del punt de vista comptable, si no es documenta adequadament.

Tot i fent les coses amb la màxima legalitat, aquest tipus de societats només donaran més feina, augmentaran els costos de transferència, i no compliran els objectius pels quals es van crear.

A Ribes & Associats portem assessorant i auditant tot tipus d’empreses des de fa mes de 20 anys, i sabem que la mida de la empreses no influeix a l’hora de passar una inspecció. Per a més informació et recomanem l’article “la visió de l’auditor a l’assessorament d’empreses

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.