Anàlisi d’estats financers

Els estats financers proporcionen un nivell de coneixement que permet pronosticar, dins de certs paràmetres, el futur de l’empresa. Aquesta anàlisi ha de desvetllar les febleses i fortaleses des del punt de vista financer.

L’anàlisi i diagnòstic necessari per oferir els estats financers consta de dues fases clarament diferenciades. A la primera fase han de realitzar-se tres anàlisis. El primer ha de ser en l’àmbit qualitatiu, on s’examina la forma d’actuar de l’empresa. El segon ha de ser en l’àmbit estratègic, on es determinarà la posició competitiva de l’empresa. I el tercer i ultim ha de ser en l’àmbit operatiu, on es determinen les de polítiques de funcionament, com per exemple recursos humans, comercialització, administració.

La segona fase de l’estudi dels estats financers està orientada a reflexionar sobre els balanços i comptes de resultats de l’empresa, tresoreria, costos i riscos financers. Es realitza una anàlisi de la situació financera i patrimonial de l’empresa a través de l’anàlisi liquiditat, estructura d’endeutament, evolució dels resultats i rendibilitat econòmica.

Tot això es realitza a través de l’anàlisi de balanços i càlculs de ràtios que permeten fer conclusions sobre l’empresa.

A Ribes & Associats podem oferir-li els diferents serveis relacionats amb l’anàlisi d’estats financers:

A través del nostre servei d’anàlisi d’estats financers, a Ribes & Associats els nostres clients es beneficien d’un equip expert en el qual es podrà recolzar en la presa de decisions tenint en compte el vessant financer. 
© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.