Informes pericials econòmic-comptables

La complexitat del sistema econòmic actual i la comptabilitat empresarial fa que els processos judicials de matèria econòmica s’hagi de consultar a experts independents que analitzi i expliqui els documents financers en un dictamen pericial sòlid i senzill que faciliti la comprensió dels termes comptables. El dictamen emès en un informe pericial econòmic és de gran valor en l’actual sistema processal espanyol i suposa una gran diferència quant al resultat del procés.

L’informe comptable econòmic és un d’aquests dictàmens pericials i permet demostrar un dany econòmic, ja sigui per incompliment de contracte, furt, estafa, apropiació indeguda, delictes societaris, delictes contra la hisenda pública i la seguretat social o per acomiadaments objectius per causes econòmiques; i permet també calcular una quantitat com a indemnització.

A Ribes & Associats estem autoritzats per realitzar tot tipus d’informes pericials en les següents àrees:

A través del nostre servei elaboració d’informes pericials econòmic comptable, a Ribes & Associats els nostres clients es beneficien d’un equip especialitzat i amb experiència que elabora els informes amb professionalitat, comprenent l’objectiu que el client desitja aconseguir, les seves propostes, ja siguin genèriques, complexes o que condueixin a un enteniment erroni d’elles.

Els nostres informes pericials es realitzen de manera que siguin comprensibles per a persones no expertes en el camp econòmic, amb un llenguatge assequible i explicació de termes, per la qual cosa no solament el jutge, sinó també els nostres clients comprenen els nostres informes i entenen millor la seva posició en el litigi. A més, contractar aquest servei ajuda als nostres clients a reduir costos i temps, a més de proporcionar una millor possibilitat de guanyar la contesa. 
© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.