Enrera

Fer un préstec personal a la empresa pot portar conseqüències negatives si no es fa adequadament.


 

Fer un préstec personal a la teva empresa és una pràctica molt habitual pels socis d’una petita o mitjana empresa. En moments de dificultat sembla lògic ajudar econòmicament per sustentar temporalment l’activitat empresarial. Però si no es fa de manera adequada, existeix el perill de barrejar el patrimoni personal amb l’empresarial, i això pot portar conseqüències nefastes.

En cas d’emergència molts socis tenen l’acte reflex de deixar de cobrar la nòmina, o fins i tot, es veuen impulsat a realitzar transferències des de la seva pròpia compta personal, a una compta d’empresa (generalment anomenada compta de socis). Aquestes dotacions econòmiques generalment tenen com a destinació final el pagament de les nòmines, liquidació d’impostos, pagament a proveïdors, lloguers, etc.

Aquestes accions tenen un sentit moral i de compromís inapel·lable, però sens dubte són la llavor de futurs problemes, ja que han d’estar 100% justificades i documentades correctament, tant per l’ús intern de les dades com de cara a Hisenda. Sense aquesta adequada justificació aquestes aportacions quedaran totalment desvinculades de l’activitat empresarial i per tant, es genera el risc automàtic de no recuperar aquest préstec, tant si l’empresa supera aquesta dificultat econòmica com si no.

En alguns casos si la dificultat econòmica s’allarga durant el temps i la societat fa fallida, es pot donar la situació que el deute acumulat amb el soci prestador sigui molt considerable. En cas de concurs de creditors, ja que aquests préstecs no han sigut correctament justificats ni documentats, el soci prestador estarà en greu risc de no recuperar els seus diners, o senzillament no els recuperarà mai de la vida.

Newsletter Ribes & Associats

Des de la vessant legal, Hisenda exigeix que aquest tipus d’operacions no només han d’estar 100% justificades i correctament documentades sinó que, imposa clarament tres úniques vies de solució:

  • Ampliació de capital: El soci o els socis, acudeixen al notari per formalitzar una aplicació de capital per l’empresa davant notari. Aquest tipus d’accions tenen una taxa d’operacions  societàries  de l’1% del capital aportat. Actualment aquestes aportacions estan exemptes d’impostos.
  • Formalitzar un préstec personal:  El soci prestador formalitza un préstec mitjançant un contracte personal, el qual s’haurà de validar a l’agència catalana de tributs, tot i que també es troba exempt d’Impost de Transmissions i Actes Jurídics Documentats. L’empresa haurà de satisfer al soci prestador els corresponents interessos com si fos un banc.
  • Aportació de capital per compensar pèrdues: El soci aporta diners per compensar les pèrdues acumulades de la societat. Aquesta operció també s¡haurà de validar a davant d’Hisenda catalana i es troba exenpt d’impostos. Les aportacions de capital per compensar pèrdues no donen dret a percebre dividents i tampoc s’han de satisfer interessos.

Tot i que s’ha d’estudiar cada cas per conèixer els detalls de cada operació, actualment l’opció més interessant sembla formalitzar un préstec mitjançant un contracte personal, ja que suposa un estalvi de la taxa notarial.

Per altra banda, és important destacar que sempre que es faci un préstec personal a la teva empresa o, que es faci una ampliació del capital social, els socis hauran d’acreditar l’origen dels fons de procedència d’aquestes aportacions econòmiques. En cas contrari Hisenda podria interpretar aquestes operacions com a blanqueig de capitals.

Si el préstec el realitza l’ empresa cap al soci també haurà d’estar correctament documentat i haurà d’incloure els corresponents interessos, ja que de no fer-ho, Hisenda podria interpretar que s’està fent un repartiment de beneficis encobert i que s’està eludit el pagament dels corresponents impostos.

Esperem haver aportat una mica de llum en aquesta qüestió. A Ribes & Associats estem a la vostra disposició per qualsevol tipus de consulta.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.