Valoració d’empreses

La valoració d’una empresa és un procés que quantifica el valor dels béns i drets que conformen el patrimoni actiu d’aquesta empresa. És l’import que se li assigna a aquesta empresa en funció dels seus actius, la qual cosa deu i la seva capacitat per generar resultats.

Segons qui miri (comprador o venedor), l’empresa té diferent valor. La valoració d’una empresa ajuda al venedor a conèixer el preu mínim que pot demanar i al comprador el màxim preu que pot pagar per aquesta empresa. D’aquesta forma, el preu final de l’empresa serà just i adequat per a ambdues parts.

Existeixen dues formes de valorar una empresa, la valoració estàtica i la valoració dinàmica. La valoració estàtica calcula el valor de forma global del patrimoni actual d’una empresa, mentre que la dinàmica calcula el valor d’una empresa sobre la base de la renda futura que generi.

A Ribes & Associats estem especialitzats en la valoració d’empreses i posem a disposició tant del comprador com del venedor un conjunt de serveis relacionats amb aquesta qüestió:

A Ribes & Associats posem a la seva disposició el nostre servei de valoració d’empreses a través del com podrà coneix el valor de la seva empresa de forma fàcil, ràpida i econòmica, atès que el nostre equip coneix les tècniques de valoració d’empreses més eficients i escull sempre les més apropiades per a cada negoci. A més els nostres clients coneixeran al detall el valor de la seva empresa i la seva realitat operativa i el nostre equip proporciona als nostres clients indicadors de risc perquè pugui valorar convenientment els seus projectes en el futur.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.