Enrera

Què fer abans de la reforma fiscal i què deixar per després


[vc_row][vc_column][vc_column_text]La reforma fiscal que el Govern ha presentat davant el Congrés, la qual està pendent d’aprovació, suposa en termes generals una rebaixa fiscal per la majoria dels contribuents. No obstant, algunes mesures també poden augmentar la factura tributaria. Per això els presentem recomanacions en cas que es trobin en alguna d’aquestes situacions.

Donar un habitatge a un fill o vendre-la? Vendre-la el 2014 o el 2015?

Els guanys patrimonials que obté una persona per vendre un habitatge tributen a la base imposable del estalvi els tipus els quals es redueixen amb la reforma fiscal. No obstant, una altra mesura que entra en vigor al gener és la supressió dels coeficients d’abatiment i correccions monetàries que actualment permeten rebaixar la plusvàlua obtinguda. Aquesta mesura és especialment costosa per habitatges antics, el qual pot suposar tributar un 32% més si l’operació es realitza el 2015. El mateix succeeix amb el cas de la donació, que en termes fiscals tributa com una venda, doncs s’imputa una plusvàlua al contribuent que regala una casa.

Incentius per majors de 65 anys

Si vostè té 65 anys o els complirà en breu, ha de tenir en compte que en cas de vendre el seu habitatge habitual, la plusvàlua obtinguda continuarà estant exempta de tributació. No obstant, la recuperació del diner aportat a un fons d’inversió o la venda d’accions avui tributa a la base de l’estalvi i en canvi, a partir de gener, no hauran de tributar per aquest benefici amb la condició de que els diners obtinguts els destinin a una renda vitalícia, fixant un límit exempt de 240.000.-€.

Newsletter Ribes & Associats

Plusvàlues obtingudes a curt termini

Durant l’exercici 2013 l’Estat va penalitzar les operacions especulatives, establint que aquelles plusvàlues generades en menys d’un any tributessin a la base general enlloc de la base de l’estalvi, els tipus dels quals són menors. Aquesta restricció s’elimina al gener de 2015, per tant, aquells que pretenguin desprendre’s d’inversions realitzades recentment és possible que interessi esperar a 1 de gener de 2015.

Rescatar un pla de pensions

El diner rescatat d’un pla de pensions tributa com a rendiment del treball, els tipus dels quals baixaran notablement a partir de gener de 2015, per tant, pot resultar convenient posposar el rescat fins l’entrada en vigor de la reforma fiscal.

Cobrar un dividend

En el cas que pugui decidir el moment de cobrar un dividend el millor seria fer-ho aquest any doncs a partir de gener de 2015 es suprimeix l’exempció vigent per als primers 1.500.-€ de dividends.

Viure de lloguer

En cas que estiguis plantejant anar a viure de lloguer, seria convenient signar el contracte abans de l’1 de gener de 2015 doncs encara podrà beneficiar-se de la deducció del 10,05% de les rendes destinades a pagar el lloguer de l’habitatge habitual.

Augment de l’IVA en productes sanitaris

La reforma no preveu incrementar l’IVA, si bé el Govern acatarà la imposició de Brussel·les de pujar l’IVA dels productes sanitaris del 10% al 21%, el qual afectarà a productes com les pròtesis, implants i maquinària sanitària. S’exclouen d’aquest augment les ulleres graduades i les lentilles.

Si volen realitzar qualsevol operació poden posar-se en contacte amb el nostre despatx, estarem encantats de resoldre qualsevol consulta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.