Enrera

Quines són les fonts alternatives de finançament?


Com a conseqüència de la situació econòmica actual, les entitats financeres han modificat la seva forma d’actuar amb les empreses i petits empresaris, dificultant l’accés d’aquests al finançament bancari, concedint-lo únicament als sectors menys exposats a la crisi i, dins d’aquests, les empreses amb una estructura financera més sòlida i amb una adequada diversificació dels seus mercats i activitats.

Les empreses han incrementat les necessitats operatives de fons com a causa de l’allargament dels terminis de cobrament dels clients, de l’acumulació d’estocs per la dificultat de vendre i de la necessitat de mantenir un nivell d’activitat mínim pels recursos productius i les capacitats disponibles. Aquest fet que ha provocat un deteriorament dels comptes de resultats i els balanços de les empreses i una utilització superior d’altres fonts de finançament com proveïdors, creditors i administracions públiques.

Davant d’aquest panorama, l’empresari ha de realitzar un anàlisi de l’empresa per tal de determinar quin és el camí a seguir per sobreviure, com ara determinar l’endeutament en relació a altres magnituds de l’empresa, la informació a subministrar a les entitats financeres, la decisió de subscriure garanties així com les possibilitats que ofereixen els clients i proveïdors.

Degut a la freqüent carència de professionals competents i formats en l’àrea financera que sofreixen moltes petites i mitjanes empreses, no saben quins punts s’han d’explicar i deixar clars al anar a buscar finançament, fet que sovint comporta incomprensió dels productes financers i la contractació d’instruments financers inadequats.

Newsletter Ribes & Associats

El finançament bancari és el més conegut per les petites i mitjanes empresa, però l’actual situació de manca de crèdit fa que s’hagin de considerar altres tipus de finançament, com ara la obtenció de finançament públic a través d’ajuts, finançament a través de societats de garantia recíproca i fons de capital-risc o; finançament alternatiu en forma de capital com poden ser els préstecs participatius, les societats de capital risc, els business angels o bé altres instruments alternatius fora del concepte d’operacions de capital com els comptes en participació, els emprèstits o el lease-back.

Podem concloure doncs que la definició de l’estratègia financera de l’empresa ha d’estar suportada en persones amb coneixements especialitzats que analitzi les alternatives de finançament i de refinançament, i que sigui capaç de gestionar la implementació d’aquestes estratègies amb les entitats financeres.

A Ribes & Associats posem a la seva disposició els nostres serveis per ajudar-lo a millorar el seu finançament actual, o per trobar noves formes de finançament alternatives que s’ajustin a les seves necessitats.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.