Enrera

Cal avalar personalment els préstecs d’una societat?


Generalment, totes les empreses o autònoms tenen necessitats de finançament, i el fet de demanar-ho a tercers sempre esdevé un risc molt específic que s’ha de saber gestionar adequadament.

Si tens una petita empresa és freqüent pensar que no tens més remei que barrejar el teu patrimoni personal amb el de la societat. Des del nostre punt de vista és un gran error ja que, a diferencia dels autònoms, els socis d’una societat limitada limiten la seva responsabilitat, i no haurien de posar en risc el seu patrimoni personal durant l’activitat empresarial.

Així doncs, perquè avalar personalment un préstec d’una societat?

Davant de necessitats de finançament és habitual anar a un banc, i també és molt habitual que durant el procés de negociació l’entitat bancària demani un aval. És important explicar que, sens ànims de perjudicar la imatge de cap entitat bancaria, la negociació de finançament moltes vegades pot esdevindré abusiva, doncs el negoci dels bancs és prestar diners, i que l’obligació del banquer és assegurar-se que els diners es tornaran. És a dir, els bancs minimitzen el seu risc.

Newsletter Ribes & Associats

Un cop entès això (no em dit res nou), quan anem a un banc hem de ser pro-actius i presentar un pla de viabilitat que demostri la viabilitat de la nostra empresa o negoci. La posició correcta des de l’inici de qualsevol negociació amb una entitat bancaria és que la nostra empresa és 100% auto-sostenible i viable per si mi mateixa, i què en cap cas s’ha de barrejar el patrimoni personal amb el risc empresarial.

Minimitzar el risc no és una preocupació exclusiva dels bancs, ja que molts empresaris tenen varies societat per protegir el seu patrimoni personal fruit del seu èxit empresarial. Molts empresaris tenen una societat patrimonial per gestionar els seus locals, pisos, terrenys o naus industrials i per una altra banda tenen una societat limitada per realitzar la seva activitat empresarial.

La raó fonamental d’aquest tipus d’estructures és protegir el seu patrimoni en cas que la activitat empresarial vagi malament. I, novament, de tant en tant, ens trobem amb empresaris que cauen en el parany d’avalar el seu finançament amb la patrimonial, deixant-ho novament desprotegit.

A Ribes & Associats podem ajudar-li realitzant un pla de viabilitat que sigui l’eina adient i necessària per aconseguir un correcte i just finançament.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.