Enrera

Adquirir el vehicle a nom d’empresa o a nom particular?


Són molts els que consulten sobre la possibilitat d’adquirir el vehicle privat a través de la seva societat limitada pel que cal dir-los que pot suposar un bon estalvi tant en l’IRPF com en l’IVA si és fa a través de la mateixa.

En el cas de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) únicament hi ha dos alternatives possibles: o el vehicle el compra l’empresa i el cedeix al beneficiari com a retribució en espècie o bé, l’empresa paga un major salari en metàl·lic per a que sigui la persona física la que compri el vehicle amb aquesta quantitat addicional.

La alternativa recomanable és la de la retribució en espècie, doncs la base sobre la que s’aplica el ingrés a compte del IRPF i la Seguretat Social es calcula sobre el valor de la retribució en espècie i no sobre el salari brut com suposaria l’altra alternativa, pel que suposa un important estalvi.

Respecte al Impost sobre el Valor Afegit (IVA), s’ha de considerar que al comprar-lo a nom d’empresa suposarà un estalvi addicional en matèria de IVA, doncs si l’adquireix a nivell particular, suportarà un IVA que no serà deduïble.

Newsletter Ribes & Associats

En aquest cas, Hisenda considera que l’IVA que es suporta en l’adquisició de béns o serveis oferts com a retribucions en espècie és totalment deduïble d’acord amb les consultes V1379-11 i V0891-12. En aquest sentit, entén que no s’entrega de forma gratuïta, sinó que s0ofereix a canvi d’una contraprestació, que no és altra que el propi treball desenvolupat pels treballadors. Al haver-hi contraprestació, l’empresa haurà de repercutir l’IVA als beneficiaris i ingressar-lo a Hisenda, però en la pràctica acabarà essent l’empresa qui l’assumeixi i l’ingressi.

Si bé aquesta operació tindrà els mateixos efectes que si es considerés que el IVA no és deduïble, l’empresa podrà deduir el IVA des de l’inici i l’ingressarà a Hisenda després, a mesura que es vagi imputant la retribució en espècie, pel que suposarà un avantatge financer.

A Ribes & Associats ens posem a la vostra disposició per realitzar els càlculs corresponents i saber quina és l’opció més adequada.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.