Informes pericials econòmic-comptables

Informe pericial economico contable

La complexitat del sistema econòmic actual i la comptabilitat empresarial fa que els processos judicials de matèria econòmica s’hagi de consultar a experts independents que analitzi i expliqui els documents financers en un dictamen pericial sòlid i senzill que faciliti la comprensió dels termes comptables. El dictamen emès en un informe pericial econòmic és de gran valor en l’actual sistema processal espanyol i suposa una gran diferència quant al resultat del procés.

L’informe comptable econòmic és un d’aquests dictàmens pericials i permet demostrar un dany econòmic, ja sigui per incompliment de contracte, furt, estafa, apropiació indeguda, delictes societaris, delictes contra la hisenda pública i la seguretat social o per acomiadaments objectius per causes econòmiques; i permet també calcular una quantitat com a indemnització.

A Ribes & Associats estem autoritzats per realitzar tot tipus d’informes pericials en les següents àrees:

 • Anàlisi del lucre cessant
 • Assistència en arbitratges i litigis nacionals i internacionals
 • Contra-informes o proves de contracte
 • Expropiacions i indemnitzacions en diverses situacions
 • Incompliment de contracte
 • Informes econòmics en l’àmbit laboral
 • Litigis de responsabilitat d’administradors
 • Litigis relacionats amb la propietat intel·lectual i l’ús de llicències
 • Ratificació davant els tribunals competents
 • Reclamacions de jurisdicció mercantil
 • Reclamacions d’assegurances
 • Reclamacions per responsabilitat civil
 • Valoració de danys d’ordre econòmic
 • Verificació i avaluació de dades comptables, xifres de negocis, marges, beneficis, saldos, patrimoni net, actiu i càrrega de treball efectiva.

A través del nostre servei elaboració d’informes pericials econòmic comptable, a Ribes & Associats els nostres clients es beneficien d’un equip especialitzat i amb experiència que elabora els informes amb professionalitat, comprenent l’objectiu que el client desitja aconseguir, les seves propostes, ja siguin genèriques, complexes o que condueixin a un enteniment erroni d’elles.

Els nostres informes pericials es realitzen de manera que siguin comprensibles per a persones no expertes en el camp econòmic, amb un llenguatge assequible i explicació de termes, per la qual cosa no solament el jutge, sinó també els nostres clients comprenen els nostres informes i entenen millor la seva posició en el litigi. A més, contractar aquest servei ajuda als nostres clients a reduir costos i temps, a més de proporcionar una millor possibilitat de guanyar la contesa.

Informe pericial economic comptable