Estudi de viabilitat

Estudio de viabilidad Lleida

L’estudi de viabilitat està dirigit a realitzar una estimació de l’èxit o fracàs d’un projecte a partir d’una sèrie de dades empíriques fent èmfasis en la viabilitat financera i el mercat. El propòsit d’aquest estudi és demostrar la viabilitat del negoci i justificar la inversió a possibles inversors, socis o institucions financeres així com estimar el possible rendiment o guany econòmic d’una iniciativa empresarial.

És a dir, l’estudi de viabilitat recopila, analitza i avalua els diferents tipus d’informació per determinar si s’ha d’establir o no una empresa. L’anàlisi serveix també per avaluar l’ampliació d’un negoci ja en marxa. A més d’una anàlisi prèvia, existeix la possibilitat de realitzar una anàlisi simultània que implica un seguiment del desenvolupament del projecte.

A Ribes & Associats estem especialitzats en aquest tipus d’estudis, prova d’això és que oferim diferents tipus de serveis relacionats amb el mateix:

 • Anàlisi de mercat
 • Estudio de competències
 • Definició d’escenaris
 • Elaboració de models econòmics i financers
 • Determinació de costos i ingressos i elaboració de plans de negoci
 • Càlcul de rendibilitats
 • Anàlisis d’inversions
 • Avaluació de riscos i plans de finançament
 • Dissenyo d’estructures financera i organitzativa
 • Gestió de control de costos, qualitat i procediments
 • Assessorament en el disseny estratègic més adequat a cada tipus d’operacions o projecte.
 • Anàlisi simultani del projecte

A través d’aquests serveis de viabilitat empresarial, a Ribes & Associats els nostres clients es beneficia d’una reducció del risc associat a prendre una decisió d’inversió i afavoreix l’aproximació d’inversores i possibles mitjans de finançament.

Ribes & Associats posa a la seva disposició un equip altament format i experimentat d’especialistes en finances que li podrà orientar sobre que tipus de finançament. A més serà plenament conscient del llindar de rendibilitat del seu possible negoci i rebrà consell sobre la viabilitat de la seva idea.

Estudis de viabilitat a lleida