Assessoria fiscal i tributària

Asesoría fiscal tributaria lleida

A través del nostre servei d’assessoria fiscal i tributària, a Ribes & Associats ajudem als nostres clients en qüestions fiscals, tenint en compte la situació econòmica, calculant el nivell d’impostos que li correspon i buscant vies legals per reduir la seva factura tributària, la qual cosa és necessari a causa de la complexitat i als constants canvis en la normativa.

Els nostres clients poden delegar en nosaltres aspectes tals com la confecció de l’impost sobre la renda i patrimoni, l’impost sobre el valor afegit, l’impost de societats i l’impost d’activitats econòmiques, entre uns altres.

De forma general aquests són els serveis que incloem en el nostre assessorament fiscal i tributari:

 • Assessorament integral permanent
 • Assessorament i gestió fiscal d’empreses
 • Assessoria tributària i declaracions tributàries (declaració de la renda i patrimoni, imposat de societats, IVA, retencions d’IRPF, pagaments fraccionats estimació directa i objectiva i qualsevol altra declaració exigida per les particularitats del client.)
 • Assistència davant inspeccions tributàries
 • Fiscalitat d’empreses constructores i immobiliàries
 • Fiscalitat de fundacions i altres entitats no lucratives
 • Fraccionaments i ajornaments de pagaments
 • Inspeccionis i representacions fiscals
 • Planificació fiscal, nacional i internacional
 • Procediments contenciós-administratiu
 • Procediments de constrenyiment per deutes fiscals i de la seguretat social
 • Recursos i reclamacions
 • Relacionis amb la Hisenda pública
 • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts
 • Tramitació d’alta d’activitat econòmica, modificacions censals, altes i baixes en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Contractant el nostre servei d’assessoria fiscal i tributària els nostres clients es beneficien del treball d’un equip expert i que coneix en profunditat la situació tributària i fiscal actual. Això proporciona al client una visió integral dels assumptes fiscals de la seva empresa i la possibilitat de reduir costos i despeses complint amb la legislació, estalviant-se la càrrega fiscal que ocupar-se d’això personalment suposa.

Assessor fiscal tributari a lleida