Assessoria econòmica financera

Assessoria económica financera lleida

A través del nostre servei d’assessoria econòmica financera, Ribes & Associats ofereix solucions 100% complementàries a l’assessorament fiscal i comptable. Proporcionem la màxima informació sobre fons, dipòsits, una anàlisi economicofinancera i d’inversió, orientant-ho a les necessitats particulars de cada client.

Gràcies a aquest servei els nostres clients poden delegar en Ribes & Associats, beneficiant-se d’un assessorament amb visió i perspectiva general, capaç d’avaluar les decisions econòmiques, tenint en compte una estratègia financera, incloent-hi la planificació econòmica més adequada, a més d’una anàlisi de l’estructura econòmica de l’empresa i el seu endeutament o tresoreria.

Ribes & Associats posa a servei dels seus clients els següents serveis:

 • Anàlisi d’estats financers i nivell de liquiditat
 • Anàlisi d’inversió i cerca de finançament
 • Assessorament a societats (altes en cens, declaracions a compte i anuals, aplicació d’incentius fiscals)
 • Assessorament i gestió tributària (I.V. A., altes en el cens, declaracions periòdiques i anuals)
 • Assessoria en l’elaboració de plans de negoci
 • Assistència i representació en inspecció tributària
 • Comptabilitat pressupostària
 • Declaració de la renda i declaracions anuals de patrimoni
 • Distribució analítica
 • Informes economicofinancers
 • Negociació bancària i reestructuració del deute
 • Optimització de tresoreria
 • Reclamacions i recursos en tribunals econòmic-administratius i ordinaris de justícia

Mitjançant el nostre servei d’assessoria econòmica financera, els nostres clients es beneficien dels coneixements d’un equip expert que els indica la forma i el moment exacte de créixer o endeutar-se. El nostre equip té, a més, l’avantatge de ser independent i posseir una visió general de la situació econòmica dins i fora de l’empresa i per tant és capaç de prendre decisions objectives i proporcionar una millor adaptació de l’empresa al mercat.

A més els nostres clients es beneficien d’un estudi adequat de les seves inversions i coneixen els resultats del seu negoci i la rendibilitat de cada departament, la qual cosa els proporciona una visió global i detallada de l’empresa, propera a la realitat.

Banner assessor econòmic financer lleida