Presentació

Ribes & Associats és una firma nacional que ofereix a l’empresa privada i pública serveis d’auditoria i consultoria.

Els seus inicis es remunten l’any 1980 a la província de Lleida dedicant-se des de llavors, i de forma ininterrompuda, a la tasca d’assessorament econòmic – financer, comptable, fiscal i mercantil, així com en l’auditoria de comptes i en col·laboració amb les empreses tot aportant els coneixements de la professió i l’experiència que, al llarg de la seva existència, ha anat adquirint. La nostra firma té experiència contrastada en procediments d’Administració Concursal, actuacions judicials i peritatges en l’àmbit civil i mercantil.
Ribes & Associats és una firma nacional que ofereix a l’empresa privada i pública serveis d’auditoria i consultoria.

Els nostres clients representen un ampli ventall d’activitats industrials, comercials i financeres, del sector privat i públic, així com diferents formes jurídiques de societats (anònimes, limitades, societats civils, cooperatives, entitats sense ànim de lucre, ajuntaments, etc.). La nostra firma està integrada per un equip consolidat de professionals amb titulació universitària, alta qualificació professional, esperit de servei i anys d’experiència, que han caracteritzat el concepte de treball ben fet que ens distingeix.


Som membres del Registre General d’Auditors, Registre General d’Assessors Fiscals i del Registre d’Experts Comptables—Judicials, dependents del Consejo General de Economistas, òrgan que representa a la professió dedicada a l’àmbit de l’auditoria, fiscal i comptable.